بررسی بازار ...

بورسی ها بررسی بازار


بررسی بازار سیگنال یا پیشنهاد خرید فروش نمی باشد.

دسامبر 8, 2019

تحلیل تکنیکال شیراز 98/09/16

دسامبر 6, 2019

تحلیل تکنیکال کساوه ۹۸/۰۹/۱۴

دسامبر 6, 2019

تحلیل تکنیکال بیمه ما 98/09/13

دسامبر 6, 2019

تحلیل تکنیکال شبندر 98/09/12

دسامبر 2, 2019

تحلیل تکنیکال کرماشا 98/09/11

دسامبر 2, 2019

تحلیل تکنیکال فملی ۹۸/۰۹/۱۰

دسامبر 2, 2019

تحلیل تکنیکال وبشهر 98/09/09

سپتامبر 21, 2019

تحلیل تکنیکال پارسان 98/06/26

بررسی سهم پارسان در تاریخ 98/06/26
پنل کاربری