عرضه اولیه ...

بورسی ها عرضه اولیه

2020-04-13
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد « شستا » در روز چهارشنبه 99/01/27 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-04-06
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با نماد « صبا » در روز چهارشنبه 99/01/20 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-03-09
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با نماد «زکوثر» در روز چهارشنبه 98/12/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-03-08
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت سیمان ساوه

شرکت سیمان ساوه با نماد «ساوه» در روز چهارشنبه 98/12/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-03-05
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» در روز شنبه 98/12/17 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-03-03
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت دوده صنعتی فام

شرکت دوده صنعتی فام با نماد «شصدف» در روز چهارشنبه 98/12/14 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-03-03
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با نماد «تملت» در روز چهارشنبه 98/12/14 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-02-17
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت پدیده شیمی قرن در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت پدیده شیمی قرن با نماد «قرن» در روز چهارشنبه 98/11/30 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-02-08
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در فرا بورس

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد «ومهان» در روز چهارشنبه 98/11/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-01-30
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت کلر پارس در فرا بورس

شرکت کلر پارس با نماد «کلر» در روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶ عرضه اولیه خواهد شد ...
2020-01-26

عرضه اولیه سهام شرکت ذوب روی اصفهان در فرا بورس

شرکت ذوب روی اصفهان با نماد «فروی» در روز سه شنبه 98/11/08 عرضه اولیه خواهد شد ...
2019-10-15
عرضه اولیه بورسی ها

عرضه اولیه سهام شرکت آوا نوین در فرا بورس

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد «وآوا» در روز چهارشنبه 98/08/01 عرضه اولیه خواهد شد ...
پنل کاربری