عرضه اولیه ...

بورسی ها عرضه اولیه

مارس 9, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با نماد «زکوثر» در روز چهارشنبه 98/12/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 8, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت سیمان ساوه

شرکت سیمان ساوه با نماد «ساوه» در روز چهارشنبه 98/12/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 5, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» در روز شنبه 98/12/17 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 3, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت دوده صنعتی فام

شرکت دوده صنعتی فام با نماد «شصدف» در روز چهارشنبه 98/12/14 عرضه اولیه خواهد شد ...
پنل کاربری