عرضه اولیه ...

بورسی ها عرضه اولیه

ژانویه 30, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت کلر پارس در فرا بورس

شرکت کلر پارس با نماد «کلر» در روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶ عرضه اولیه خواهد شد ...
ژانویه 26, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت ذوب روی اصفهان در فرا بورس

شرکت ذوب روی اصفهان با نماد «فروی» در روز سه شنبه 98/11/08 عرضه اولیه خواهد شد ...
اکتبر 15, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت آوا نوین در فرا بورس

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد «وآوا» در روز چهارشنبه 98/08/01 عرضه اولیه خواهد شد ...
اکتبر 8, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت توزیع داروپخش در بورس

شرکت توزیع داروپخش با نماد «دتوزیع» در یکشنبه 98/07/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
پنل کاربری