عرضه اولیه ...

بورسی ها عرضه اولیه

آوریل 13, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد « شستا » در روز چهارشنبه 99/01/27 عرضه اولیه خواهد شد ...
آوریل 6, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با نماد « صبا » در روز چهارشنبه 99/01/20 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 9, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با نماد «زکوثر» در روز چهارشنبه 98/12/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 8, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت سیمان ساوه

شرکت سیمان ساوه با نماد «ساوه» در روز چهارشنبه 98/12/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 5, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی تندگویان

شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» در روز شنبه 98/12/17 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 3, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت دوده صنعتی فام

شرکت دوده صنعتی فام با نماد «شصدف» در روز چهارشنبه 98/12/14 عرضه اولیه خواهد شد ...
مارس 3, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با نماد «تملت» در روز چهارشنبه 98/12/14 عرضه اولیه خواهد شد ...
فوریه 17, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت پدیده شیمی قرن در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت پدیده شیمی قرن با نماد «قرن» در روز چهارشنبه 98/11/30 عرضه اولیه خواهد شد ...
فوریه 8, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در فرا بورس

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با نماد «ومهان» در روز چهارشنبه 98/11/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
ژانویه 30, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت کلر پارس در فرا بورس

شرکت کلر پارس با نماد «کلر» در روز چهارشنبه ۹۸/۱۱/۱۶ عرضه اولیه خواهد شد ...
ژانویه 26, 2020

عرضه اولیه سهام شرکت ذوب روی اصفهان در فرا بورس

شرکت ذوب روی اصفهان با نماد «فروی» در روز سه شنبه 98/11/08 عرضه اولیه خواهد شد ...
اکتبر 15, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت آوا نوین در فرا بورس

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد «وآوا» در روز چهارشنبه 98/08/01 عرضه اولیه خواهد شد ...
پنل کاربری