عرضه اولیه ...

بورسی ها عرضه اولیه

اکتبر 15, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت آوا نوین در فرا بورس

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین با نماد «وآوا» در روز چهارشنبه 98/08/01 عرضه اولیه خواهد شد ...
اکتبر 8, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت توزیع داروپخش در بورس

شرکت توزیع داروپخش با نماد «دتوزیع» در یکشنبه 98/07/21 عرضه اولیه خواهد شد ...
اکتبر 7, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر در بورس

شرکت فولاد سپید فراب کویر با نماد «کویر» روز چهارشنبه 98/07/17 عرضه اولیه خواهد شد ...
سپتامبر 23, 2019

عرضه اولیه سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در بورس

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم، با نماد « بجهرم۱» روز چهارشنبه 98/07/03 عرضه اولیه خواهد شد ...
پنل کاربری